logo png

درخواست شما ثبت شد و در صف بررسی توسط کارشناسان ما قرار گرفته است

فرآیند بررسی درخواست شما بین ۳ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد، پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم

دانشجوی گرامی توجه بفرمایید تنها در صورتی به درخواست شما رسیدگی میشود که در بازه زمان قانونی (۶ ماه پس از شروع دوره لغایت یک هفته) درخواست داده باشید. چنانچه درخواست شما مربوط به قبل یا بعد از این بازه باشد به هیچ وجه به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد