سامانه ثبت نام دوره ۳۵

512.512-1-1

نتیجه استعلام کاربر

مهلت شما برای استفاده از کد تخفیف وارد شده 👇🏻👇🏻

ساعت
دقیقه
ثانیه

۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰

میزان مجاز تخفیف برای این کاربر:

۷۵ درصد