hanota-special

گروه آموزشی هانوتا

این آزمون در راستای سنجش میزان مهارت های شخصیتی شما برای فعالیت حرفه ای در اینستاگرام طراحی شده است. همچنین میزان آشنایی شما با اینستاگرام مورد سنجش قرار میگیرد تا کارشناسان ما بتوانند بهترین و مطمئن ترین راه متناسب با شرایط و شخصیتتان به شما پیشنهاد دهند.