512.512-1

آزمون استخدامی گروه آموزشی - تبلیغاتی هانوتا

از شما متشکریم که هانوتا را برای کار کردن انتخاب کردید ❤️ برای ست کردن زمان مصاحبه حضوری لطفاً آزمون را تا انتها دنبال کنید و سپس از صفحه نتیجه اسکرین شات بگیرید و برای واحد منابع انسانی ارسال نمایید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید