512.512

آزمون سنجش استعداد بلاگری

لطفاً پس از اتمام آزمون از صفحه ی نتیجه آزمون اسکرین شات تهیه کنید و در اختیار کارشناس مشاور خود قرار دهید تا ادامه روند مشاوره ثبت نام شما انجام شود

آزمون جامع کسب درآمد از اینستاگرام

در صورتی که امتیاز اکتسابی توسط شما بیش از ۱۲۰ باشد یک مشاوره تلفنی رایگان برای کسب درآمد از اینستاگرام هدیه هانوتا به شما خواهد بود. لذا لطفاً با نهایت دقت و حوصله پاسخ دهید